Co nabízíme? 

Nabízíme komplexní služby v oblasti požární ochrany od prodeje hasicích přístojů až po jejich opravy, preventivní prohlídky či školení zaměstnanců. 

Nabízíme: 

  • prodej hasicích přístrojů
  • revize hasicích přístrojů
  • opravy hasicích přístrojů
  • tlakové zkoušky požárních hadic 
  • preventivní požární prohlídky 
  • školení zaměstnanců
  • vedení dokumentace požární ochrany

Zajišťujeme výkon funkce odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů požární ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Zavádíme, udržujeme a průběžně novelizujeme nutnou agendu dokumentace PO vyžadované platnými právními předpisy.

Zpracováváme nezbytně nutné místní předpisy, požární řády, atd.

Provádíme školení PO vedoucích zaměstnanců.

Vypracováváme potřebné podklady pro školení PO ostatních zaměstnanců.

Provádíme pravidelné fyzické kontroly pracovišť zákazníka se zaměřením na soulad s požadavky k zajištění PO stanovené právními i ostatními předpisy, v případě zjištění závad a nedostatků navrhujeme optimální řešení k jejich odstranění.

Aktivně spolupracujeme se zákazníkem při objasňování příčin a okolností vzniklých závažných porušení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Podle požadavku zákazníků se zúčastňujeme kontrol státních orgánů

Novinky
Hasicí přístroje18.08.2018
Všechny hasicí přístroje, které nabízíme, dodáváme včetně výchozí revize, revizní zprávy a věšáku na zeď.
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.